KR design, z.s.

barak

                

    Naše činnost:                         

  • Informování veřejnosti o nových módních trendech
  • Grafické návrhy a jejich realizace
  • Zpracování a výroba propagace
  • Novinky počítačové grafiky
  • Návrat k originalitě ručních kreslících technice
  • Přispívání k rozvoji informačních cest mezi designéry reklamními návrháři, veřejností a realizačními firmami prostředí k setkávání, studiu a ke vzájemné výměně zkušeností, organizace a zapůjčování knih.
  • Poradenství ve spolupráci se státními orgány, případně vzájemná spolupráce s dalšími dobrovolnými občanskými sdruženími, či nestátními organizacemi.
  • Podpora v rozvoji sportovních činností
  • Propagace sportovních aktivit
  • Přispíváme k rozvoji sportovních činností dětí, mládeže a dospělích